Monday, July 28, 2008

Matapelajaran yg diajar...

Bagi tingkatan 5, matapelajaran Science diajar bagi semua kelas aliran Vokasional Elektrik dan Elektronik. Bagi tingkatan 4, matapelajaran Science diajar bagi kelas aliran Pengajian Komputer manakala matapelajaran Applied Science diajar bagi kelas aliran Vokasional Elektrik & Elektronik (VE)...

No comments: