Friday, November 13, 2009

TEKNIK MENJAWAB APPLIED SCIENCE 2009..

Program ini telah diadakan pada 29 oktober 2009 yang lalu.. sebagai program yang membuka minda para pelajar untuk lebih berkeyakinan dalam memburu A bagi matapelajaran Applied Science. Walaupun subjek ini baru pertama kali ditawarkan dalam Sijil Pelajaran malaysia, tiada sebarang masalah yang dihadapi sepanjang aktiviti pengajaran & pembelajaran berlangsung selama 2 tahun...
Para pelajar didedahkan dengan teknik memahami soalan dan bagaimana memikirkan jawapan yang tepat bagi setiap soalan...
Kerjasama daripada semua pelajar aliran vokasional adalah amat membanggakan. Semua pelajar bersungguh-sungguh mahu mendapatkan A. Semoga berjaya. terima kasih kepada puan Marini yang turut sertya menjayakan program ini.

No comments: